Betonlab

Om de kwaliteit te kunnen waarborgen hebben wij ons eigen betonlab. Om deze kwaliteit te realiseren worden alle aspecten van het proces nauwkeurig getest en beheert.

Betonlab
Betonkwaliteit Mengsel Contact

Betonkwaliteit

Van het mengen, storten, drogen tot en met het opslaan van de producten. Alle aspecten hebben invloed op de betonkwaliteit van de te leveren producten.

Mengsel

In ons betonlab wordt nauwkeurig getest om de kwaliteit alsmede de eigenschappen van het betonmengsel optimaal en continu te bepalen. Onze manier van research & development is dusdanig gestandaardiseerd, dat deze een KOMO-keurmerk toegekend heeft gekregen. Aanvullend is er nu ook een productlijst als bijlage te downloaden. Hiermee kun je de milieuklassen controleren die van toepassing zijn op onze afzonderlijke producten.

Enkele kenmerken:

  • Betonkwaliteit minimaal C 35 / 45
  • Waterindringing: maximaal 25 mm op gemaakte betonkubussen die 28 dagen geconditioneerd zijn alvorens getest te worden;
  • Gecertificeerde toeslag materialen
  • Zandzeefanalyse met name continu controle van zandkwaliteit en opbouw van de korrelgrootte
  • Maximale watercementfactor van 0,45